Головна“Клуб успішної молоді” КУМ

“Клуб успішної молоді” КУМ

Опис проекту: Створення клубу інтересів для підлітків кризових категорій ( випускники дитячих будинків, ВПО, СЖО ) та активної молоді ( майбутні соц. працівники) для проведення тренінгів за програмою «Як стати успішним» з метою вирішення актуальних проблем сучасної вразливої молоді, підготовка до дорослого життя, соціалізація молоді кризової категорії. Крім навчання за програмою проект включає щомісячні зустрічі з успішними відомими людьми, відвідування театру, сферичного кінотеатру, психологічні настільні ігри. Всі учасники клубу матимуть змогу 1раз на тиждень окремо від занять клубу, відвідувати безкоштовно спортзал. Мета проекту: Створити молодіжні клуби та навчити підлітків   кризової категорії м. Києва досягати успіху в житті, шляхом проведення тренінгів за програмою «Як стати успішним». Завдання: - пошук та залучення вразливої молоді м. Києва -створити молодіжний клуб -знайти фінансування на подальший розвиток молодіжного клубу - провести тренінги за програмою «Як стати успішним» Актуальність: За останніми даними Мінсоцполітики, у Києві та області проживає 17865 дітей-переселенців та близько 4000 дітей сиріт. Психологами доведено, що такі діти, досягають успіху в житті на 48% менше, ніж ті, що зростали в повноцінних сім’ях. При цьому а схильність до негативних звичок у першої категорії на 73% більша. Зараз в Києві існує дуже багато різних гуртків для підлітків, проводиться безліч тренінгів з саморозвитку, але всі вони платні, і у молоді не вистачає коштів, щоб їх відвідувати. Участь у молодіжних клубах дасть змогу вразливій категорії підлітків знайти відповіді на актуальні питання щодо майбутнього, визначитися з цілями, побудувати правильні відносини з коханою людиною, повірити в себе і стати успішними. Цільова аудиторія:    молодь віком від 16 до  23 років, в тому числі: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які виховувались в інтернатних закладах, ДБСТ, прийомних сім’ях, перебувають під опікою, піклуванням родичів; діти з числа внутрішньо-переміщених осіб; діти та молоді люди, які перебувають в складних життєвих обставинах; активна та ініціативна молодь; Дата проведення: 1 грудня 2015 — 1 червня 2016 Географія проекту: Київ Статус проекту: активний Кількість людей: 20-25 чоловік Зміст програми: Модуль І: «Я – індивідуальність» Особистість – молоді люди заохочуються до самопізнання та особистісного зростання, навчаються аналізувати свої внутрішні та зовнішні ресурси, усвідомлюють унікальність кожної людини. Характер – молоді люди розширюють уявлення про себе як окремого індивіда, розуміють та приймають сильні і слабкі сторони характеру. Внутрішній світ – молоді люди розуміють особливості внутрішнього світу, навчаються спостережливості та чуттєвому розумінню себе й інших. Почуття та емоції – молоді люди обізнані про різноманіття емоцій та почуттів, способи їх прояву і вираження; навчаються розуміти емоцій інших, контролювати свій емоційний стан, конструктивно виражати незадоволення, агресію. Зовнішність – молоді люди  розуміють зв’язок між доглядом за собою та успіхом у спілкуванні з іншими, отримують поради щодо створення власного образу. Здоров’я – молоді люди  усвідомлюють важливість ведення здорового способу життя, знають як захистити себе від негативного впливу інших на своє здоров'я.   Модуль ІІ: «Я, ми, вони» Спілкування – молоді люди розуміють, що спілкування є основою співробітництва з людьми та умовою досягнення успіху, навчаються навичкам спілкування. Стосунки – молоді люди розуміють важливість побудови успішних, стабільних стосунків; розрізняють ближню, середню та дальню сферу стосунків. Молоді люди розуміють як будувати стосунки з близькими, сусідами, колегами, громадою на основі  взаємовигоди й співробітництва. Соціальні ролі – молоді люди розуміють вплив соціальних ролей на спілкування та побудову стосунків. Молоді люди знають, як правила гендерних, професійних ролей, ролі громадянина впливають на процес спілкування. Соціальні навички – молоді люди розуміють як поводитися в різних соціальних ситуаціях, володіють навичками асертивної поведінки (вміють долати сором'язливість, можуть просити про допомогу, протистояти чужому тиску, говорити «ні», адекватно реагують на чужий гнів, невдачу, відмову).   Модуль ІІІ: «Я і кохана людина» Залицяння – молоді люди вміють розпізнавати залицяння, розуміють його відмінність від приязних дружніх стосунків; вміють самі ввічливо залицятися до особи протилежної статті; знають, як реагувати на ввічливі або непристойні прояви залицяння; вміють говорити «ні». Прив'язаність – молоді люди розуміють різних типи прив’язаності, вчаться розпізнавати з ким з оточення який зв'язок вони мають. Кохання – молоді люди розуміють відмінності між коханням та дружбою, розуміють необхідність поважати особистісний розвиток близької людини; уявляють як побудувати  стійкі стосунки з коханою людиною. Секс – молоді люди розуміють, як можна бути відповідальним у статевих стосунках та як берегти своє репродуктивне здоров’я; вміють розпізнавати сексуальну та сексуалізовану поведінку з метою безпеки для себе; вчаться звертатися за допомогою до фахівців. Сім'я – молоді люди уявляють як створити щасливу сім’ю; навчаться  створювати правила майбутнього сімейного життя, вчаться більш критично ставитися до різних життєвих сімейних ситуацій. Батьківство – молоді люди розуміють, що батьківство накладає відповідальність за дітей, розуміють різні стилі виховання, роздумують про образ себе в якості батька чи матері. Модуль ІV: «Я і професія» Профорієнтація – молоді люди дізнаються як зробити вірний вибір професії, навчаться орієнтуватися в світі професій, оцінять риси свого характеру та діагностують свої здібності і професійні нахили; навчаться враховувати попит ринку праці при виборі професії, роботи. Моя освіта – молоді люди зрозуміють зв'язок між професією, рівнем освіти та доходами, з можливостями, які отримує людина з освітою; дізнаються про систему вищої освіти в Україні; отримають поради і рекомендації як володіти собою у період складання іспитів, ЗНО, бути впевненим під час здачі вступних іспитів. Працевлаштування – молоді люди дізнаються способи пошуку роботи; навчаться складати резюме, протистояти маніпуляціям з боку роботодавців-шахраїв, дізнаються як поводитися на різних етапах працевлаштування, про можливості, які надає волонтерська робота. Успіх у професії – молоді люди дізнаються про норми і правила поведінки в трудовому колективі, як досягнути успіху у професії і стати діловою людиною; познайомляться з принципами  командної роботи і командної взаємодії.   Модуль V: «Я – господар свого життя» Побут – молоді люди розуміють, що самостійність потребує відповідальності та організованості; знають як організувати свій побут, відповідально ставляться до своїх документів, дізнаються про різні служби, які можуть бути потрібні; вчаться заповнювати платіжки. Управління життєвими ситуаціями та прийняття рішень – молоді люди вчаться вирішувати життєві ситуації та розуміти до кого можуть звернутися за допомогою, розробляють алгоритми дій в типових ситуаціях. Відпочинок та розподіл часу – молоді люди розуміють як користуватися своїм життєвим часом з користю для себе та саморозвитку; вирізняють різні види відпочинку, вчаться складати тайм-карту для ефективнішого використання часу. Бюджет – молоді люди вчаться складати особистий бюджет та планувати майбутні витрати, аналізують як вони можуть раціональніше використовувати свої кошти, навчаються критично осмислювати «акційні» та інші пропозиції. Планування майбутнього – молоді люди навчаються планувати, візуалізувати свої майбутні досягнення, визначати цілі та покроково їх досягати.   Модуль VI: «Я і соціальні права» Права людини – молоді люди дізнаються про свої права та обов’язки як громадянина України, знайомляться з основними національними та міжнародними документами, що гарантують базові права, вчяться знаходити зв'язок між потребами та правами людини. Соціальні права – молоді люди розуміють, що соціальні права є невід’ємною складовою прав людини, права людини є взаємопов’язаними і неподільними; навчаються аналізувати ситуації, в яких реалізуються та порушуються соціальні права. Соціальні права у повсякденному житті – молоді люди розуміють зв'язок соціальних прав з їх повсякденним життям, можливості доступу до соціальних прав; аналізують стан дотримання прав людини у своїй громаді. Права та участь – молоді люди знайомляться з поняттям «участь», усвідомлюють, що саме соціальні права є необхідними для повноцінної участі в житті суспільства; заохочуються до участі у прийнятті рішень та активності у суспільному житті. Соціальні права на практиці –  молоді люди знають, як самостійно вирішувати життєві ситуації, пов’язані із соціальними правами; мотивовані до громадської активності.     Очікувані результати проекту:
  • Буде створено молодіжний клуб в місті Києві;
  • Буде проведено 24 заняття для кризової молоді за програмою «Як стати успішним»;
  • Буде проведено анкетування молоді до і після проведення клубів, в учасників повинна з’явитися мотивація до дії, вони визначаться з напрямком своєї подальшої діяльності;
  • Кожен учасник пропише свої цілі на рік, та складе план-програму як їх досягти;
  • Вразлива молодь дізнається свої соціальні права;
  • Учасники позбудуться своїх шкідливих звичок;
  • Підлітки почнуть займатися спортом та вести здоровий спосіб життя;
  • Учасники стануть стежити за своїм часом та правильно розпоряджатися фінансами;
  • Учасники стануть комунікабельними, навчаться працювати в команді.