HomeTerms of the offer

Terms of the offer

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Публічна оферта про надання благодійного пожертвування Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») - відвідувачам сайту Міжнародного благодійного фонду Гарних справ, в мережі Інтернет: https://good-deeds.ua/ (далі - Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Міжнародного благодійного фонду Гарних справ (ідентифікаційний код юридичної особи 33853059), в особі Президента фонду Колісник Наталії Павлівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі - Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче: 1. Терміни та визначення: Публічна Оферта - чинна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника. Акцепт - повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду. Благодійна пожертва - безоплатна передача Благодійником засобів у власність Фонду для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». 2. Предмет договору: Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Фонду, у тому числі (не виключно) з надання Фондом благодійної допомоги у вигляді соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг, опіки та піклування, законного представництва та правової допомоги дитячим будинкам, дитячим будинкам сімейного типу, дитячим будинкам-інтернатам, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей тощо, дітям які перебувають у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, у дитячих будинках сімейного типу тощо, дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору. 3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Фонду, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Фонду, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України. 4. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність. 5. Права та обов'язки Фонду: 5.1. Фонд має право: - Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору; - За погодженням із Благодійником міняти напрямки використання пожертви. - Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України. 5.2. Фонд зобов'язаний: - В електронному вигляді розміщувати звіти про використання пожертв на Сайті; - У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою. 6. Права Благодійника: - Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування; - У встановленому законом порядку змінити бенефіціарів (одержувачів) благодійного пожертвування у разі порушення цілей, строків і порядку використання такого пожертвування або його частини згідно умов цього Договору. 7. Місце проведення публічного збору коштів: Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Фонду. 8. Термін збору коштів: Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначений Фондом. 9. Порядок використання благодійних пожертвувань: Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями благодійної діяльності Фонду. Фонд розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Фондом Благодійним пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України. 10. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування, у тому числі на користь третіх осіб. 11. Зміна цілей та порядку використання благодійного пожертвування можлива за згодою Благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду або в інших випадках, визначених законом. 12. Порядок загального доступу до фінансових звітів Фонду: Доступ до фінансових звітів Фонду здійснюється шляхом щорічного їх розміщення Фондом на Сайті в електронному вигляді. Інша інформація представляється Фондом у порядку і в терміни, передбачені законодавством України. 13. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник. 14. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних. 15. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Фонду або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Фонд має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Фонду. Разом з тим, Фонд зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам. Додаток № 1 до Договору пожертвування укладеного Благодійником з БО «МБФ Гарних справ» ЗГОДУ на обробку персональних даних Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті МБФ Гарних справ в мережі Інтернет: https://good-deeds.ua відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згода БО «МБФ Гарних справ» (далі - Фонд) на обробку та використання в установленому Фондом Порядку моїх персональних даних (найменування бази: БО «МБФ Гарних справ») з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповіднодо статуту Фонду та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних. Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв'язку з реалізацією компетенції у сфері благодійної діяльності між мною і Фондом третім особам. До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних». Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін БО «МБФ Гарних справ» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів. Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті БО «МБФ Гарних справ» в мережі Інтернет: https://good-deeds.ua/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних (найменування бази: БО «МБФ Гарних справ» з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту Фонду та законодавством України, а також відомості про мої права, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і про третіх осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» ПОВІДОМЛЕННЯ про включення персональних даних до бази персональних даних БО «МБФ Гарних справ» повідомляє, що надані Вами персональні дані включені в базу персональних даних партнерів з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту організації та законодавством України Згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право: 1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані, що містяться в базі персональних даних; 3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст зберігаються персональних даних; 5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ; 8) звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. Також повідомляємо, що згідно ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною , оновленням, використанням та поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.