ГоловнаПроцедура відбору та запуску проектів

Процедура відбору та запуску проектів

Це одна з ключових процедур, в якій беруть участь правління фонду та його менеджмент, а також залучені експерти. Даний процес регламентований внутрішніми документами фонду і організований так, щоб забезпечити максимальну прозорість і ефективність. Список можливих напрямів і проблем для рішення пропонується членами правління та співробітниками фонду за результатами попереднього аналізу актуальних соціальних проблем і заявок про надання допомоги.

Список можливих напрямів і проблем для вирішення пропонується членами правління і співробітниками фонду за результатами попереднього аналізу найбільш актуальних соціальних проблем і заявок про надання допомоги, що надходять на адресу фонду.

Щоб проект потрапив на розгляд правління фонду, він повинен відповідати наступним критеріям:

 • Відповідність місії і завданням фонду. Проект повинен бути спрямований на соціальний розвиток і приводити до реальних змін в суспільстві, які можна виміряти. В результаті реалізації проекту ці зміни (у тому числі інституціональні) повинні закріпитися.
 • Очевидність користі від допомоги одержувачу. Проект повинен бути орієнтований на результат і конкретну користь для благоотримувачів.
 • Відповідність стратегії фонду. Проект повинен поєднується з поточними та завершеними проектами, що забезпечує єдину спрямованість діяльності фонду.
 • Унікальність. Проект не повинен дублювати програми інших фондів і організацій.
 • Реалістичність. Проект повинен бути максимально простим, мати реалістичний план дій.

Рішення про вибір проектів приймає правління фонду. Остаточне рішення про включення проектів до складу програм фонду приймає голова правління фонду. Після цього кожен з відібраних проектів проходить ретельну процедуру аналізу та передпроектної підготовки. На етапі опрацювання проектів ретельно вивчається весь світовий і вітчизняний досвід, вибираються кращі проекти для застосування в Україні. На цьому ж етапі формується список можливих агентів з реалізації даного проекту (тобто партнерів по проекту).

Критерії вибору партнерів:

 • Позитивна репутація та суспільне визнання
 • Національна або міжнародна впізнаваність
 • Досвід роботи з схожими проектами
 • Сумісність цілей із місією фонду
 • Підтверджені компетенції

У разі наявності більше одного потенційного агента для реалізації проекту, проводиться закритий конкурс. Рішення приймає спеціально створений експертний комітет, можливо із залученням зовнішніх експертів. Потенційно можуть бути обрані декілька партнерів для реалізації програми, кожен з яких відповідатиме за окремий напрямок діяльності. Рішення про реалізацію проекту, а також про затвердження його фінансового плану приймає правління фонду.

Щоб подати заявку на розгляд, підготуйте наступне:

 1. Копії документів: Виписка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), свідоцтво про державну реєстрацію, рішення про присвоєння ознаки неприбуткової установи (організації), Статут.
 2. Фінансовий звіт (баланс) організації за останні 2 роки.
 3. Штатний розклад.
 4. Додаткові документи, що свідчать про досвід роботи, досягнення або зацікавленість громадської організації / ініціативної групи у сфері реалізації даного проекту - за наявності.
 5. Листи підтримки від організацій та установ.
 6. Резюме (короткий біографічну довідку) керівника проекту та проектної групи.
 7. Додаткові матеріали, що ілюструють проект, якщо такі вже існують.
 8. Довідка з банку про наявність рахунку.

і заповнюйте Аплікаційну форму

УВАГА! Всі заявки на отримання благодійної допомоги на реалізацію проекту розглядаються

ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЗАПОВНЕННЯ і відправки нам перерахованих вище форм і подачі всіх документів.

Ми обов'язково повідомимо про затвердження Вашої заявки, після чого Вам потрібно буде заповнити інші документи.